• Spojovací kleště pro HVAC

  • JUS na montáž modulátoru+cup+screwholu + nanášení pájky – Parts Assembly-Kondenzator

  • JUS na montáž bloku +tlakového senzoru– projekt MERCEDES –linka Kondenzator