• Výrobní linka – Tank cap crimping 7 – TCC7 – linka Parts Assembly-Kondenzator

  • Svařovací centra – BRACKET AND CONNECTOR WELDING – linka Parts Assembly-Kondenzator